OPLEIDING BLOG - Leren - opleiding brussels belgie

Blog, blogging opleiding

De inhoud:
Inleiding
- Een beetje geschiedenis
- Wie zijn bloggers?

Wat is een blog?
- Definitie
- De structuur van een blog
- Het verschil tussen een blog en een klassieke site

Een participatief werktuig

Plaatsen en publiceren
- Een blog op BLOGGER creëren
- Modellen
- Een beeld toevoegen
- Klank toevoegen met audioblogger
- Een blog publiceren op HAUT EN FORT

Blog met Hosting

Hosting
Domeinen
- Wat is een domein naam?
- Een domein naam verkrijgen

Vereiste voorkennis:
De vorming „ Internet - Beginners „ gevolgd hebben
OF
Het „Internet“
milieu kennen

De doelstelling:
Aan het einde van de cursus, zal de deelnemer in staat zijn:
- De blogs wereld en hun toepassingsgebieden kennen
- Hun gebruiken identificeren op gebied van toerisme
- Een oplossing kiezen, ontplooien en configureren, op technisch en uitgeversgebied
- In staat zijn een blog te voeden, bij te werken en te animeren
- De basis van het „blog“schrift kennen, het invoegen van multimedia elementen en van tags op zijn blog
- De basis verwerven om zijn blog bekend te maken
- De doeltreffendheid van zijn blog volgen en evalueren
- De soms dramatische fouten in verband met de onervarenheid vermijden

Betrokken publiek:
Deze opleiding richt zich tot alle personen die het gebruik van Blogs willen leren.

 

Andere Opleidingen:

 

Opleiding Blog
Opleiding eBay

Opleiding Email
Opleiding Google
Opleiding Google Apps for Business
Opleiding Internet

Opleiding Multimedia

Opleiding Referencement
Opleiding Web2.0

 

Catalogus inter-bedrijven Offerte Aanvraag