OPLEIDING ASP.NET - learning - opleiding brussels belgie

Formation ASP, Bruxelles Formation ASP, Formation Belgique

De inhoud:

• Introductie tot Framework Microsoft.Net
• Presentatie van de principes van een Web architectuur
• Creatie van een eenvoudig formulier
• De „Web Controls“ o Gebruik o Beheer van events o Validatie van de gegevens
• Toegang tot een database (model ADO.Net)
• Principe van een toepassing in verschillende lagen (model 3 tier)
• Debuggen van een ASP.Net toepassing (gebruik van Trace)
• Gebruik van de test werktuigen van het netwerk (Ping, Trace)
• Gebruik van een Web dienst
• De talen die bij de oefeningen worden gebruikt, zijn C#, HTML en SQL.

Vereiste voorkennis: Kennis van de ontwikkelingstalen

Doelstelling:
Niettegenstaande ASP.NET zijn naam heeft van de oude ontwikkeling technologie „ASP“ van Microsoft, zijn beide vrij verschillend. Microsoft heeft ASP.NET volledig herzien, door zich op Common Language Runtime (CLR) te baseren die door alle Microsoft.NET software wordt gedeeld.

De programmeurs kunnen code ASP.NET schrijven door gebruik van eender welke programmeertalen die door Framework.NET worden ondersteund, over het algemeen C Sharp, Visual Basic.NET, of JScript.NET, maar ook van de openbron talen zoals Perl en Python. ASP.NET levert betere prestaties dan andere technologieën die op scripts zijn gebaseerd, want de code zijde server wordt in enkele eenvoudige DLL op de webserver gecompileerd.

Betrokken publiek:
Deze opleiding richt zich tot iedere Website ontwerper die een dynamisch deel wenst toe te voegen door invoegen van een database.

 

Andere Opleiding:

 

Opleiding ActionScript
Opleiding AJAX
Opleiding ASP
Opleiding ASP.NET
Opleiding CSS
Opleiding HTML
Opleiding JavaScript
Opleiding PHP/MySQL
Opleiding XML

 

Catalogus inter-bedrijven Offerte Aanvraag